Ibland händer det …

Växter är levande och det kan gå fel.

Växtgaranti

Det är väldigt sällan som det uppstår problem med våra växter men givetvis händer det enstaka gånger att något inte klarar sig. Därför har vi en växtgaranti på vedartade växter såsom buskar, klängväxter, rosor, fruktträd, barrväxter mm. Skulle du få problem med en växt du köpt av oss så tar du kontakt med oss, antingen via telefon, mail eller genom ett besök i butiken och berättar vad som inte blivit bra. Ta gärna en eller ett par bilder också, det gör det ofta enklare att reda ut vad som blivit fel. Vid godkänd reklamation erhåller du en ny vara eller ett tillgodokvitto på det belopp du betalt. Observera att ersättningen aldrig är högre än det pris du betalat för växten. För inköp gjorda under perioden mars tom juni lämnar vi garanti tom september och vid inköp from juli tom december gäller garantin tom Midsommar det följande året. Växtgarantin gäller inte vid hantering, torkskador eller rena vinterskador. Den gäller heller aldrig om växterna växer i kruka.

Skulle du mot förmodan ha fått en felmärkt vara så regleras detta i konsumentköplagen och du har upp till 3 år på dig att reklamera den. Inköpet måste dock styrkas med kvitto och etikett som visar fel namn eller liknande.
 
Spara alltid kvittot då detta är er garantisedel!